Czy ten 3-punktowy kozioł o dużej sylwetce, którego pozyskał Pan w zeszłym roku, miał trzy lub cztery lata? A co z tym 5-punktowym kozłem o szarej twarzy, którego pana córka oznaczyła kilka lat temu?

Może Pan zgadywać na podstawie liczby punktów poroża, szczególnie w przypadku kozłów typu spike (1-punktowych) (zazwyczaj są to roczne osobniki), lub patrząc na liczbę i zużycie zębów. Myśliwi często łączą informacje o porożu, rozmiarze i ubarwieniu, aby zbliżyć się do siebie.

Jednak jednym pewnym sposobem na ustalenie wieku zwierzęcia jest proces zwany analizą cementu. W miarę starzenia się zwierzęcia, jego zęby rosną warstwy cementu, cienkiej warstwy materiału, który pomaga cementować korzenie w dziąsłach. Biolodzy mogą policzyć te warstwy, podobnie jak słoje drzewa, aby oszacować wiek.

My w Waszyngtońskim Departamencie Ryb i Dzikiej Przyrody jesteśmy tak samo zainteresowani wiekiem pozyskanych jeleni rogaczy, jak myśliwi z Waszyngtonu, a w zeszłym roku poprosiliśmy myśliwych o przesłanie zębów jeleni rogaczy do nowego badania.

Głównym założeniem badania jest sprawdzenie, w jaki sposób liczba punktów poroża odnosi się do wieku. Im lepiej zrozumiemy ten związek, tym więcej informacji będziemy mogli uzyskać na temat struktury wiekowej populacji. Dane te mogą nawet pozwolić nam pewnego dnia wykorzystać raporty z polowań do oszacowania liczby zwierząt w populacji.

W 2019 roku myśliwi zgłosili 473 zęby, a my postarzyliśmy większość z nich. Oczywiście można się spodziewać, że im starszy kozioł, tym więcej ma punktów poroża. W niektórych przypadkach dane, które otrzymaliśmy od myśliwych polujących na jelenie czarne, potwierdzają to przypuszczenie.

Na przykład, w oparciu o naszą próbkę z 2019 roku, kozioł z kolcami w 83% przypadków ma jeden rok.

Czy pozyskał Pan kozła z maksymalnie 2 punktami po obu stronach? Najprawdopodobniej ma on dwa lub trzy lata – odpowiednio 41% i 26% naszej próby z 2019 roku.

Podobny wzorzec rosnącego wieku wraz ze wzrostem punktów poroża utrzymuje się, ale widzimy pewną zmienność wieku wraz ze wzrostem punktów poroża.

Wiek jelenia szlachetnego wykreślony według maksymalnej liczby punktów poroża (porównanie obok siebie). Punkty danych są ważone proporcjonalnymi wartościami (większe okręgi odpowiadają większym wartościom), obliczonymi dla kategorii punktów poroża (tj. proporcje sumują się do 100 dla kategorii punktów poroża). Na przykład 83% zgłoszonych kaczek z kolcami miało jeden rok, 9% miało dwa lata, a 8% miało trzy lata.

Ta zmienność jest naturalna i oczekiwana – kształt i rozmiar poroża są funkcją nie tylko wieku, ale także odżywiania i genetyki. Wiemy jednak również, że nasza próba jest niewielka, zwłaszcza w przypadku wyższych kategorii punktów poroża. Dlatego w tym roku prosimy o więcej zębów, aby uzupełnić dane.

Większa wielkość próby pomoże nam określić, czy użycie punktów poroża jest odpowiednią miarą do skatalogowania wieku kozła w momencie zbioru. Jeśli tak, być może będziemy w stanie wykorzystać informacje z raportów myśliwych, takie jak wysiłek myśliwych, wraz z innymi danymi, takimi jak wskaźniki przeżywalności ze śledzenia obroży radiowych, w celu oszacowania populacji jelenia szlachetnego w procesie zwanym statystyczną rekonstrukcją populacji.

Tak więc, jeśli w tym sezonie pozyskają Państwo kozła z czarnym ogonem – niezależnie od tego, czy jest to 5×5, o którym opowiedzą Państwo wnukom, czy też przyzwoite mięso w zamrażarce 2×2 – mamy nadzieję, że wezmą Państwo udział w badaniu i wyślą nam ząb. Proszę śledzić link do formularza proszę przesłać ząb. Proszę obejrzeć ten film aby dowiedzieć się, jak wyrwać ząb jelenia i proszę spojrzeć na poniższy obrazek, aby zobaczyć, który ząb należy wyrwać.

Około sześć miesięcy po przesłaniu nam zęba, będą Państwo w stanie potwierdzić wiek pozyskanego jelenia za pomocą WDFW’s Tooth Age Lookup page. I proszę nie zapomnieć wypełnić raportu odłowu!